Saturday, 8 October 2011

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Kata Nama Am digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan tidak bernyawa secara umum.

Kata Nama Khas ialah kata yang digunakan untuk menamai sesuatu benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa secara khusus.


Kata Nama Am
Kata Nama Khas
Orang
doktor
Doktor Low
Binatang
arnab 
Si Manja
Benda
kereta
Proton Waja
Tempat
klinik
Klinik Haiwan Jaya
Tumbuhan
bunya raya
-

 * Huruf pertama bagi setiap perkataan ditulis dengan huruf kecil kecuali di awal ayat.
* Huruf pertama bagi setiap perkataan ditulis dengan huruf besar. 

Latihan:
Pilih jawapan yang betul.

1. Ayah menghadiahi abang sebuah motosikal berjenama_________.
    A. Pensonic           B. Modenas               C. Bernas                D. Wira

2. Linda segera menanggalkan _________nya lalu masuk ke dalam rumah.
    A. rambut                B. baju                        C. kasut                     D. tangan

3. Semasa cuti sekolah, Arman dan keluarganya melancong ke ________.
    A. Klinik Kasih        B. Restoran Ali           C. Pulau Pinang          D. Pasar Besar Kepayang

4. ______ aedes membawa virus yang boleh menyebabkan demam denggi.
    A. Lalat                   B. Nyamuk                 C. Burung                  D. Ayam

5. Buah ____ sangat berkhasiat dan membantu sistem penghadaman kita.
    A. labu                    B. bawang                  C. durian                    D. betik 

6. Gunung yang tertinggi di Malaysia ialah ________.
    A. Gunung Angsi     B. Gunung Kinabalu     C. Gunung Everest     D. Gunung Tahan 
Jawapan:
1.B  2.C  3.C  4.B  5.D  6.B

0 comments:

Post a Comment

Thank You