Monday, 10 October 2011

Kata Adjektif


1. Kata adjektif merupakan kata yang menerangkan sifat atau keadaan orang, benda,
    tempat, binatang dan sebagainya.

2. Kata adjektif boleh disertai kata penguat seperti amat, paling, sungguh, agak, sekali
   dan sebagainya.

3. Kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis, iaitu:

 Kata Adjektif
 Contoh
Sifat/ keadaan
layu, cantik, kuat, rajin, malas
Warna
putih, hitam, jingga, biru, merah
Ukuran
tinggi, rendah, tebal, nipis, dalam
Bentuk
bulat, bujur, kemik, lonjong, senget
Pancaindera
manis, masam, masin, kesat, kelat
Waktu
lama, lambat, baru, awal, cepat
Jarak
jauh, dekat, hampir, jelas
Perasaan 
rindu, cinta, sayang, malu, marah
Cara
pantas, laju, deras, lincahLatihan:
Pilih perkataan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah.

1. Aminah gemar memakai baju yang berwarna __________. (kelam, merah)

2. Minyak ________ yang baru dibelinya itu berharga RM50. (busuk, wangi)

3. Suara Daud yang ________ itu dapat didengar dari jarak jauh. (nyaring, padat)

4. Setiap hari Encik Dolah bangun awal ________ untuk ke pejabat. (petang, pagi)

5. Hisyam __________ menolong bapanya di kebun sayur. (rajin, malu)


                                                                                             Jawapan:
                                                                                             1. merah   2. wangi   3. nyaring   4. pagi   5. rajin

0 comments:

Post a Comment

Thank You