My Assignment

Tugasan 1A
* Forum 10%
* Tarikh akhir 3/10/2011

Tugasan 1B
* Esei 20%
* Secara individu
* Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut kumpulan
* 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format pdf/ doc/ mana-mana format yang
   bersesuaian

   Tajuk:
   Aplikasi web 2.0 seperti blog, wikispace dan googleDoc banyak digunakan
   dalam bidang pendidikan. Pilih satu aplikasi dan bincangkan bagaimana ianya
   boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam subjek
   yang anda ajar di sekolah.
 
Tugasan 1C
* Pembangunan Blog 30%
* Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru
* Markah akan diberi mengikut perkembangan blog
* Tarikh akhir 12/12/2011Thank You